Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsfokus är på arbets- och omgivningsmiljöns betydelse för hälsan. Forskningen är huvudsakligen baserad på register- och biobanksbaserade studier. Mycket av forskningen kretsar kring reproduktion, såsom orsaker till ofrivillig barnlöshet, graviditetskomplikationer och negativa födelseutfall där bl a EU-projektet ReproUnion spelar en viktig roll (https://reprounion.eu/). 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fria nyckelord

  • Epidemiologi
  • Reproduktiv hälsa
  • Register
  • Biobanker
  • Hormonstörande ämnen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Rylander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren