Foto av Lars Wallman

Lars Wallman

Universitetslektor

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinska material och protesteknik
  • Neurovetenskaper
  • Annan elektroteknik och elektronik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Wallman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler