Foto av Lars Wallman

Lars Wallman

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Wallman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Engineering

Chemistry