Inget foto av Lasse Södergren

Lasse Södergren

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lasse Södergren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar