Foto av Laura Martin de la Fuente

Laura Martin de la Fuente

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Laura Martin de la Fuente är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology