Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Lea Christierson har en bakgrund inom Teknisk Fysik med speciellt fokus på beräkningsmekanik. Efter sin civilingenjörsexamen 2021 påbörjade hon sina forskarstudier som doktorand inom Biomedicinteknik, där hon strävar efter att implementera virtuella simuleringsmodeller av hjärtklaffar för att förutse postoperativa resultat hos barn som föds med hjärtfel. Simuleringsmodellen är bygd på fluid-strukturinteraktion, som kombinerar flödesmekanik och finit elementmodellering, baserat på patient-specifika klaffgeometrier från ultraljudsbilder.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Strömningsmekanik och akustik
  • Annan materialteknik
  • Annan medicinteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lea Christierson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren