Foto av Lea Fünfschilling

Lea Fünfschilling

Docent, Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Lea Fünfschilling är docent vid Sociologiska institutionen och medlem av CIRCLE (Center for Innovation) vid Lunds universitet. Hon har en doktorsexamen i sociologi från universitetet i Basel i Schweiz. Hennes forskningsintressen är tvärvetenskapliga och ligger i skärningspunkten mellan sociologi och vetenskaps- och teknikstudier. Hon har särskilt bidragit till utvecklingen av ett tydligt institutionellt perspektiv på hållbarhetsövergångar.

Hon är samordnare för Swedish Transformative Innovation Policy Platform (STIPP) och fick nyligen ett ERC Starting Grant för projektet "ENDINGS - Towards a theory of endings in innovation studies" (2023-2027).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lea Fünfschilling är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren