Foto av Lee Hildebrand

Lee Hildebrand

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand i utbildningsvetenskap med inriktning på de naturvetenskapliga ämnenas didaktik. I min avhandling ställer jag undervisning om sex, sexualiteter och normer i den svenska gymnasieskolans naturkunskapsämne i fokus. Avhandlingens syfte är att se hur punkten sex, sexualitet och normer i naturkunskapsämnet materialiseras som undervisningsinnehåll. Mera specifikt handlar avhandlingen bland annat om lärares ämneskunskaper om normers inverkan på hur undervisningen och uttolkande av styrdokument kan komma att bli, om vad affekter (främst skam och äckel) gör med undervisningen och utfallet av den, samt om kunskapsområdets identitetsskapande dimensioner med lärare och elever som aktiva subjekt i skapandet av undervisningsinnehåll.

Undervisning

Jag undervisar från och till i kurserna uvk 1, 2 och 3 på ämneslärarutbildningen LU. De områden jag undervisar om är främst värdegrund, intersektionalitet och läroplansteori. Jag har också haft uppdrag som VFU-lärare.

Samverkan

Jag driver seminarieserien Normkritisk pedagogik på LU, i perioder själv och i perioder med andra. På seminarierna har vi ofta gäster som berätta om sina respektive normkritiska sammanhang, vilka vi samtalar om. Seminarierna är stundom mera textbaserade. Andra aktiva i seminarieserien är eller har varit Anna Lindqvist, Janna Lundberg och Katarina Blennow.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap