Foto av Leili Laanemets

Leili Laanemets

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Disputerade 2002 med avhandlingen Skapande av femininitet, om kvinnor i missbrukarbehandling, om kvinnor i missbrukarbehandling och deras beskrivningar av sig själva som kvinnor, den s.k. femininitetsprocessen.

Undervisning

Ansvarig för masterprogammet och kurser på avancerad nivå. Utnämdes 2013 till meriterade lärare - QTP, Qualified Teaching Practitioner - vid Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska akademi.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Leili Laanemets är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler