Inget foto av Lena Adrielsson

Lena Adrielsson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lena Adrielsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Konst och humaniora

Agrikultur & biologi