Inget foto av Lena Ambjörn

Lena Ambjörn

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde är den medeltida medicinen i Mellanöstern, en del av idéhistorien som idag utgör ett expansivt forskningsfält. Min forskning går framför allt ut på att göra medeltida arabiskt källmaterial tillgängligt för medicinhistoriker och språkforskare genom att utarbeta textkritiska editioner med översättning och kommentarer.
Trots sin betydelse som en viktig länk mellan senantikens skolastiska medicinska diskussion och utvecklingen av den moderna västerländska medicinen är den del av medicinhistorien som dokumenterats på arabiska bristfälligt utforskad. Ett rikt källmaterial finns bevarat, men svårigheten att få fram manuskript ur arkiven, den handskrivna formen och språket är alla bidragande orsaker till att detta material till största delen förblivit obearbetat. Behovet av tillförlitliga texteditioner är stort. Utöver arabiska arbetar jag också med den arameiska dialekten syriska.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lena Ambjörn är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler