Foto av Lena Erlandsson

Lena Erlandsson

Forskare, biträdande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lena Erlandsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology