Foto av Lena Eskilsson

Lena Eskilsson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am a senior lecturer in human geography and economic geography with a specialisation in place development and urban marketing. My main research interests concern urban planning, transport geography and mediatized tourism. 

Main reserach project:

Rethinking urban tourism development: Dealing with sustainability in the age of over-tourism, funded by Formas (2019-2023).

Forskning

Jag är lektor i kulturgeografi och ekonomisk geografi med inriktning mot place marketing vid institutionen för Service Management och tjänstevetenskap med en bakgrund vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Min forskning har ett tydligt fokus mot städer, platsutveckling samt stads- och transportutvecklingsfrågor. Sedan jag anställdes på Service management 2004 har forskningsintresset alltmer riktats mot platsmarknadsföring (place marketing) och retail- och turismrelaterade platsutvecklingsfrågor.

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Teknik och teknologier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lena Eskilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren