Inget foto av Lena Forsell

Lena Forsell

Universitetsadjunkt

Personlig profil

Fria nyckelord

  • Omvårdnad
  • Ambulanssjukvård
  • specialistutbildade ambulanssjuksköterskor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lena Forsell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren