Foto av Lena Halldenius

Lena Halldenius

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i mänskliga rättigheter, docent i praktisk filosofi och jur. kand.

Min forskning ligger inom politisk filosofi och tidigmodern politisk filosofihistoria, med fokus på frihet och rättigheter. Jag är intresserad av hur moraliska begrepp figurerar i politisk teori och hur värden formar och formas av institutioner och samhällsförändring.

Min bok om 1700-talsfeministen Mary Wollstonecraft – ‘Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism. Independence, Rights and the Experience of Unfreedom’ – kom ut på Pickering & Chatto, London 2015 och i svensk översättning – Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar – på Bokförlaget Thales 2016. Läs om boken på förlagets hemsida: http://www.bokforlagetthales.se/index.php?sida=bocker&id=227

Min pågående forskning handlar om mänskliga rättigheter och socioekonomisk ojämlikhet. Projektet Cash studerar hur övergången till en kontantlös ekonomi påverkar sårbara grupper. 

Följ mig på Twitter: @LenaHalldenius

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Nyckelord

  • Mänskliga rättigheter
  • Politisk filosofi
  • Filosofihistoria

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lena Halldenius är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren