Foto av Lena Neij

Lena Neij

Professor, Unescoprofessur i utbildning för hållbar utveckling

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Lena Neij is Professor at the International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) at Lund University, Sweden. She works in the field of climate neutral cities focusing on the role of cities in governing climate change, the transformative capacity of municipalities, strategies of local mitigation policy, and interventions for local learning. Building upon her expertise on energy systems analysis and multilevel governance, her research has covered multiple areas, including energy demand and services, renewable energy, and energy- and resource-efficient buildings. The focus on climate-neutral cities further completes her research and expertise in areas of energy modelling, energy technology change, (local) technology learning, climate cost dynamics and transformative methods for evaluating energy and climate policy.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lena Neij är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler