Foto av Lena Petersson

Lena Petersson

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Lena är antagen som doktorand i arbetsmiljöteknik vid LTH från och med 1 april 2014. Doktorandtjänsten berör införandet av e-hälsotjänster inom Hälso- och Sjukvårdsområdet och anställningen är knuten till det AFA-finansierade projektet ”E-hälsotjänsters Påverkan på Sjukvårdspersonalens Arbetsmiljö (EPSA)” vars syfte är att ta fram kunskap för att förebygga arbetsmiljöproblem vid utveckling och införande av e-hälsotjänster, samt att sprida denna kunskap för bättre förståelse vid liknande framtida införanden. Planerad disputation under 2018.

Intresseområden

Hälso- och sjukvård, eHälsa, digital arbetsmiljö, journal via nätet, Hälsopedagogik, Digital Literacy, Health Literacy och eHealth Literacy

Handledare

Huvudhandledare: Gudbjörg Erlingsdóttir, Lunds universitet

Biträdande handledare: Åsa Cajander, Uppsala universitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lena Petersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren