Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag forskar om pergamentproduktion i Skandinavien och dess koppling till djurhållning och den växande läs- och skrivkunnigheten.

Pergament var en mycket viktig produkt under medeltiden, både för bokproduktion och administration. Trots detta vet vi mycket lite om pergamentproduktion och hur denna hänger samman med den ökande läs- och skrivkunnigheten och med införandet av papper under senmedeltiden. Eftersom pergament är tillverkat av hudar från unga kalvar och från får och getter av alla åldrar, så är pergamentproduktion tätt kopplat till djurhållningsstrategier.

I min forskning ingår bland annat artbestämning av medeltida pergament genom biokemiska analyser och jämföra resultatet med animalosteologiska data för att se om det finns regionala skillnader eller tidsmässiga skillnader.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lena Strid är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler