Lena Trojer

Projektledare, professor

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Fria nyckelord

  • Innovation Systems and Development
  • ICT and Development
  • Feminist Technoscience

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lena Trojer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren