Foto av Lena Uller

Lena Uller

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Lungmedicin och allergi
 • Farmakologi och toxikologi
 • Immunologi inom det medicinska området
 • Cell- och molekylärbiologi
 • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

 • Astma
 • KOL
 • Allergi
 • Infektioner
 • Influensa
 • Inflammation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lena Uller är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren