Foto av Lena Winslott Hiselius

Lena Winslott Hiselius

Professor,

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning har delvis varit koncentrerad till att studera och bedöma individuella preferenser när det gäller trafiksäkerhet. Inom detta område har jag arbetat med olika Stated Preference metoder. Mitt nuvarande forskningsfokus är hållbara transporter förändrade transportbehov. Speciellt tittar jag på människors acceptans av åtgärder, förändring av preferenser och resmönster.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Teknik och teknologier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lena Winslott Hiselius är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren