Foto av Lena Winslott Hiselius

Lena Winslott Hiselius

Professor,

Personlig profil

Forskning

Min forskning har delvis varit koncentrerad till att studera och bedöma individuella preferenser när det gäller trafiksäkerhet. Inom detta område har jag arbetat med olika Stated Preference metoder. Mitt nuvarande forskningsfokus är hållbara transporter förändrade transportbehov. Speciellt tittar jag på människors acceptans av åtgärder, förändring av preferenser och resmönster.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Teknik och teknologier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lena Winslott Hiselius är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren