Foto av Lena Zetterqvist

Lena Zetterqvist

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Undervisning

Ett av mina huvudintressen är matematikdidaktiska frågor på högskolenivå och specifikt undervisning och lärande i sannolikhetslära och statistik. Jag har arbetat mycket med kursutveckling, främst av grundkurser i matematisk statistik, och studerat hur man genom att utveckla olika kursmoment kan aktivera och engagera studenterna så att de önskade läromålen uppnås. Ett helhetstänkande med studentspecifika tillämpningar, datoranvändning och studentaktiva moment kännetecknar dessa kurser. Tillsammans med Johan Lindgren har jag arbetat fram ett studiematerial, ''Räkna med variation'',  för grundläggande kurser i sannolikhetslära och statistisk inferens. Materialet, som har ett stort antal digitala moment, gavs ut på Studentlitteratur i mars 2017.

 

Samverkan

På skolnivån behövs ofta olika grepp för att stimulera och engagera elever i matematikundervisningen. Ett sätt är att använda skönlitterära berättelser som innehåller matte för att inspirera till matematisk problemlösning. Under några år har jag skrivit texter av mysterie- och deckarkaraktär, Spanarböckerna, som bl.a. används som läromedel i matematik för årskurserna 4-6.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Nyckelord

  • Lärande
  • matematikdidaktik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lena Zetterqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler