Foto av Lennart Olsson

Lennart Olsson

Forskare

Personlig profil

Forskning

Lennart Olsson is Professor of Geography at Lund University and the founder of LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies), for which he was the director until August 2016. He was also the PI and coordinator of the 10-year Linnaeus Centre LUCID (Lund University Centre of Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of Sustainability) 2008 - 2018. His research fields include human-nature interactions in the context of land degradation, climate change and food security/sovereignty in Africa and globally. His current research focuses on the politics of agriculture and climate change with a special interest in radical agricultural change. He has had research positions in Australia, USA and Hong Kong and participated in several international assignments including the IPCC and UNEP-GEO assessments. He was coordinating lead author (CLA) for the chapter on livelihoods and poverty (Chapter 13) in IPCC’s 5th Assessment Report, WG II, 2011-14, and CLA for the chapter on Land Degradation in the IPCC Special Report on Climate Change and Land (2017-19). In 2023 he was awarded an ERC Advanced Grant: The PERENNIAL Project.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lennart Olsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren