Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lennart Truedsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry