Foto av Liang Zhao

Liang Zhao

Knuten till universitetet, Doctor

Personlig profil

Forskning

Jag är en forskare med många års hängivna studier och forskning i ekonomisk historia. Under hela min akademiska karriär har mina forskningsintressen inkluderat förmoderna institutioner för markägande i Kina och Västeuropa, modern statsägd företagshistoria, det internationella monetära systemet och finansiella kriser. Genom att ställa frågor förankrade i realekonomi strävar jag efter att undersöka förhållandet mellan institutioner, kapital och staten i industrialiserings- och modernitetsprocessen, att testa passningsförmågan hos ekonomiska och finansiella teorier, samt att etablera mitt eget ramverk för att dessa fenomen i en föränderlig värld. Jag ger också ibland politiska rekommendationer till regeringen baserat min forskning.
 
Just nu forskar jag om bankhistoria och finanskris. Jag samarbetar med Anders Ögren och Seán Kenny i projektet "Banking on the local level: Growth, income, and market integration. (anslagsnummer P2017-0157:1)" Vi har publicerat en artikel i European Review of Economic History, och det finns tre pågående artiklar som jag arbetar med
 
Den första handlar om vilken roll utländskt kapital spelade i svenska finanskriser under perioden med guldmyntfot och mellankrigstiden. Jag undersöker hur risktagande förskjutits i och med utländskt skuldflöde före och efter finansiella kriser. Den andra handlar om den internationella justeringsmekanismen fungerade i Sverige under silver- och guldstandardperioden, samförfattad tillsammans med Ander Ögren. Vi analyserar hur samspelet mellan monetära utbud, centralbanksreserver och inhemska priser visade sig hantera de klassiska teorierna om den internationella anpassningsmekanismen. Och den tredje artikeln handlar om centralbanksverksamhet under 1930-talets svenska bankkris. Jag lägger fram nya belägg kring målet för Riksbankens penningpolitik och undersöker dess monetära manipulation genom att analysera detaljerade och högfrekventa balansräkningsdata.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Liang Zhao är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren