Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsområde är gynekologiskt och obstetriskt ultraljud. 1997 startade jag tillsammans med fyra andra europeiska kollegor International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) samarbetet. IOTA-samarbetet inkluderar nu medarbetare vid mer än 40 centra över hela världen. Syftet är att utveckla diagnostiska metoder för att icke-invasivt och korrekt kunna skilja mellan godartade och elakartade adnexresistenser (www.iotagroup.org).

Vi studerar också naturalförloppet för adnexresistenser med godartat utseende enligt ultraljud, som lämnas kvar i kroppen i stället för att opereras (stöds av Vetenskapsrådet).

Jag sitter även i styrgruppen för International Endometrial Tumor Analysis (IETA) samarbetet, som startade 2008Syftet är att utveckla ultraljudsmetoder för att pålitligt diagnostisera olika typer av endometriepatologi (sjukdomar i livmoderslemhinnan), och att icke-invasivt med ultraljud avgöra utbredningen av endometriecancer (”stadieindelning ” av endometriecancer) och förutsäga lymfkörtelmetastaser vid endometriecancer.

För närvarande koordinerar jag också tillsammans med kollegor i Göteborg en svensk multicenterstudie avseende mätning av livmodertappens längd hos gravida för att förutsäga för tidig förlossning (stöds av Vetenskapsrådet).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Fria nyckelord

  • Ultraljudsdiagnostik
  • Äggstockstumör
  • Prematurbörd

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lil Valentin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren