Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mer information om min forskning och mina intressen finner du på den engelska versionen av den här sidan.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lin Yu är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
  • Nitrogen and phosphor in rocks and transfer to ecosystems

    Louise C. Andresen (ordförande), Benjamin Z. Houlton (inbjuden talare), Pierre Cartigny (inbjuden talare), Matthias Konrad-Schmolke (talare), Thomas Zack (talare), Cecilia Akselsson (talare), Lin Yu (talare), Per Erik Karlsson (talare), Håkan Wallander (talare), Nicholas Rosenstock (talare) & Tobias Rütting (talare)

    2016 okt. 102016 okt. 11

    Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs