Foto av Lina Herbertsson

Lina Herbertsson

Forskare, Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar med att undersöka hur olika delar av det moderna jordbruket påverkar vilda pollinatörer och pollinering. Mitt huvudsakliga fokus ligger på vildväxtpollinering och bevarande av den biologiska mångfalden, men i ett par studier har jag även undersökt hur insektspollinerade grödor påverkas av olika faktorer som anses gynna eller missgynna vilda pollinatörer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Miljövetenskap

Fria nyckelord

 • bevarandebiologi
 • pollination
 • biodiversitet
 • ekologi och evolution
 • vilda växter
 • Ekosystemtjänster
 • jordbrukslanskapet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lina Herbertsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren