Foto av Lina Magnusson

Lina Magnusson

Docent, Biträdande Lektor i Global Hälsa, Universitetsadjunkt

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Biträdande lektor i Global Hälsa, Dr hälsa och vårdvetenskap, MSc Internationell hälsa, Leg Ortopedingenjör

Lina Magnusson undervisar och forskar i global hälsa. Mer specifikt forskar hon kring funktionshinder och rehabilitering i utvecklingsländer. Lina arbetar också med att utveckla det internationella samarbetet inom rehabilitering för funktionshindrade i låginkomstländer.

Lina Magnusson disputerade 2014 med avhandlingen Prosthetic and Orthotic Services in Developing Countries. Det övergripande syftet med Linas avhandling var att generera fördjupade kunskaper om ortopedteknisk service i utvecklingsländer. Avhandlingen fokuserar på att undersöka patienters personliga rörlighet och tillfredsställelse med ortopedtekniska hjälpmedel och tillhörande ortopedteknisk service samt professionellas syn på klinisk praktik och utbildning.

Sedan 2015 har Lina arbetat vid Lunds univeritet som biträdande forskare och univeritets adjunkt och sedan 2019 har Lina en tjänst som biträdande lektor i global hälsa. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Nyckelord

  • Internationell hälsa
  • Rehabilitering
  • Ortopedteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lina Magnusson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren