Foto av Lina Magnusson

Lina Magnusson

Docent, Biträdande Lektor i Global Hälsa, Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Docent och lektor i Global Hälsa, Dr hälsa och vårdvetenskap, MSc Internationell hälsa, Leg Ortopedingenjör

Lina Magnusson undervisar och forskar i global hälsa. Mer specifikt forskar hon kring funktionshinder och rehabilitering i utvecklingsländer. Lina arbetar också med att utveckla det internationella samarbetet inom rehabilitering för funktionshindrade i låginkomstländer.

Lina Magnusson disputerade 2014 med avhandlingen Prosthetic and Orthotic Services in Developing Countries. Det övergripande syftet med Linas avhandling var att generera fördjupade kunskaper om ortopedteknisk service i utvecklingsländer. Avhandlingen fokuserar på att undersöka patienters personliga rörlighet och tillfredsställelse med ortopedtekniska hjälpmedel och tillhörande ortopedteknisk service samt professionellas syn på klinisk praktik och utbildning.

Sedan 2015 har Lina arbetat vid Lunds univeritet som biträdande forskare, univeritets adjunkt och biträdnade lektor sedan 2023 har Lina en tjänst som docent och univeritetslektor i global hälsa. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fria nyckelord

  • Internationell hälsa
  • Rehabilitering
  • Ortopedteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lina Magnusson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren