Foto av Lina Maria Ellegård

Lina Maria Ellegård

Docent, Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Merparten av min forskning handlar om aspekter av det svenska sjukvårdssystemet. Det handlar exempelvis om ekonomiska incitament i offentligt finansierad vård, patienters val av vårdgivare och konkurrens inom primärvården. Annan aktuell forskning handlar om digitala vård och om kontinuitet i primärvården. 

Undervisning

Vid EHL handleder jag främst uppsatser och är bihandledare för en doktorand.

Jag undervisar mestadels vid Högskolan Kristianstad. Förutom grundkursen i mikroekonomi på ekonomprogrammet ansvarar jag för en distanskurs i hälsoekonomisk utvärdering på masternivå. 

Samverkan

En del av min forskning finns sammanfattad i populärvetenskapliga artiklar (Ekonomisk debatt, Distriktsläkaren, Kommunalekonomen) och policyrapporter (KEFU - Kommunalekonmisk forskning och utbildning). Jag har även medverkat i en forskningsantologi knuten till Statens offentliga utredningar (SOU 2018:38, kap 5). En del forskning har även presenterats i muntlig form på policyseminarier (bl a Region Skåne, Folkhälsomyndigheten, KEFU).

Sedan 2019 är jag en av redaktörerna för den populärvetenskapliga tidskriften Ekonomisk Debatt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Fria nyckelord

  • hälsoekonomi
  • sjukvårdsekonomi
  • offentlig ekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lina Maria Ellegård är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren