Foto av Lina Maria Ellegård

Lina Maria Ellegård

Docent, Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Merparten av min forskning handlar om aspekter av det svenska sjukvårdssystemet. Exempelvis har jag studerat incitament i offentligt finansierad vård, bestämningsfaktorer bakom patienters val av vårdgivare och effekter av konkurrens inom primärvården. Just nu handlar mycket om digital vård och distanskontakter i primärvården. 

Undervisning

Jag undervisar i mikroekonomi på Högskolan Kristianstad. Vid EHL har jag varit delansvarig för en kurs i offentlig ekonomi som ges inom ramen för ett masterprogram i Welfare Policy and Management. Jag handleder också en del uppsatser och är bihandledare för en doktorand.

Samverkan

En del av min forskning finns sammanfattad i populärvetenskapliga artiklar (Ekonomisk debatt, Distriktsläkaren, Kommunalekonomen) och policyrapporter (KEFU - Kommunalekonmisk forskning och utbildning). Jag har även medverkat i en forskningsantologi knuten till Statens offentliga utredningar (SOU 2018:38, kap 5). En del forskning har även presenterats i muntlig form på policyseminarier (bl a Region Skåne, Folkhälsomyndigheten, KEFU).

Sedan 2019 är jag en av redaktörerna för den populärvetenskapliga tidskriften Ekonomisk Debatt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • hälsoekonomi
  • sjukvårdsekonomi
  • offentlig ekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lina Maria Ellegård är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren