Foto av Lina Pettersson

Lina Pettersson

Docent, Forskare, MSc, PhD

Personlig profil

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lina Pettersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren