Foto av Lina Pettersson

Lina Pettersson

Docent, Forskare, MSc, PhD

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lina Pettersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience

Medicine and Dentistry

Engineering