Foto av Lina Pettersson

Lina Pettersson

Docent, Forskare, MSc, PhD

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren