Foto av Lina Ponnert

Lina Ponnert

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen är barn- och ungdomsvård, människobehandlande organisationer samt förhållandet och interaktionen mellan rättssystemet och den sociala barnavårdspraktiken. Jag är också intresserad av bedömnings- och beslutsprocesser och hur professionella förhåller sig till och påverkas av rättslig reglering och standardiserade arbetsmetoder, samt vad det innebär för professionen.

Pågående forskningsprojekt

Akutavdelningar på särskilda ungdomshem.  En studie av akutpraktiken ur personalens, de ungas och socialtjänstens perspektiv.

Detta är ett treårigt forskningsprojekt som finansieras av Statens Institutionsstyrelse (SiS) och där jag är projektansvarig. Syftet med projektet är att undersöka och analysera den specifika praktik som äger rum på akutavdelningar på särskilda ungdomshem utifrån ungdomars, personalens och socialtjänstens perspektiv och praktikens konsekvenser för dessa aktörer. Projektet avslutas under 2019.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen på socionomutbildningens tredje, femte och sjunde termin på kurserna Juridik i socialt arbete 2, Socionompraktik och fördjupningskursen Socialt arbete med barn och unga. Under 2015 är jag också verksam som lärare på doktorandkursen Barn, unga och familj i ett välfärdsperspektiv. Utsatthet och socialt arbete, som ges inom ramen för nationella forskarskolan av Lunds universitet tillsammans med Göteborgs och Stockholms universitet.

Forskning

Jag har genom åren undervisat på ett flera terminer och kurser på socionomprogrammet med fokus på socialrätt, det sociala arbetets praktik, socialt arbete med barn och unga och uppsatshandledning. Jag har fungerat som lärare på doktorandkurser, t.ex. kursen ”Barn, unga och familj i ett välfärdsperspektiv. Utsatthet och socialt arbete” som gavs 2015 inom ramen för nationella forskarskolan av Lunds universitet tillsammans med Göteborgs och Stockholms universitet. För närvarande har jag min huvudsakliga undervisning på kursen ”Socialt arbete med barn och unga” på termin sju och kursen ”Kommunikation och handling” på termin fyra (samtalsmetodik). Under 2019 kommer jag vara involverad i forskarskolan för yrkesverksamma som ambassadör/handledare och som lärare på kursens introducerande doktorandkurs.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fria nyckelord

  • socialtjänsten, barn och unga, utredningsarbete, bedömningar, barn och ungdomsvård, socialrätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lina Ponnert är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren