Foto av Linda Eliasson

Linda Eliasson

Vetenskaplig samordnare, FilDr

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Linda Eliasson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology