Foto av Linda Hartman

Linda Hartman

Universitetslektor

Personlig profil

Yrkesarbete

Universitetslektor i matematisk statistik,  med mångårig erfarenhet av medicinska och tekniska tillämpningar, både inom och utom universitetet. 
Mitt fokus är på tillämpad statistik inom hållbarhet, medicin och teknisk utveckling.

Forskning

Jag forskar på tillämpad statistik inom miljö, klimat och medicin. I samarbete med forskare från andra vetenskapliga discipliner,  huvudsakligen från MERGE, bidrar jag med kompetens inom statistik och modellering.  

Undervisning

Jag har undervisat och utvecklat kurser i statistik på alla nivåer från första termin till doktorandkurser och från tillämpad statistik för läkare till masterprogrammet i matematisk statistik och i beräkningsvetenskap.

För närvarande undervisar jag på grundkursen i matematisk statistik för studenter i ekosystemteknik (FMSF75), en kurs helt upplagd på relevanta områden och praktiska exempel från miljö och resurshantering. 

Jag är också kursansvarig för den nya fortsättningskursen Dataanalys: statistisk inlärning och visualisering (FMSF90). Denna kurs är nyutvecklad och har hittills getts för doktorander, men ska nu vidareutvecklas för grundutbildningsstudenter.

Vidare undervisar jag från och med i höst på det nya masterprogrammet i beräkningsvetenskap vid naturvetenskapliga fakulteten.

Jag har ett stort intresse för pedagogik och didaktik. Jag arbetar med varierade former för aktivt lärande för studenterna, bland annat med samarbetslärande. Jag är också med och arrangerar det pedagogiska seminariet på Matematikcentrum, och deltar regelbundet i pedagogiska luncher på institutionen. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik
  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Matematisk statistik
  • Tillämpad statistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Linda Hartman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren