Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

Universitetslektor i matematisk statistik,  med mångårig erfarenhet av medicinska och tekniska tillämpningar, både inom och utom universitetet. 
Mitt fokus är på tillämpad statistik inom hållbarhet, medicin och teknisk utveckling.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik
  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Matematisk statistik
  • Tillämpad statistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Linda Hartman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren