Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min forskning tittar jag på markanvändningspolicyn ekologisk/miljökompensation och dess utveckling globalt och i Sverige. Jag är intresserad av att spåra utvecklingen på nationell nivå, men även undersöka hur policyn i praktiken har anpassats till olika lokala kontext, främst i relation till miljörättvisa, och inkluderandet av kulturella och sociala aspekter. Jag utgår bland annat ifrån litteratur om policy transfer och social-ekologiska system.

Jag har en tidigare tvärvetenskaplig masterutbildning i miljövetenskap vid Linköpings Universitet. Innan jag påbörjade mina doktorandstudier så har jag arbetat som forskningsassistent där jag bland annat undersökte gräsrotsinitiativ för småskalig förnybar energiproduktion i Sverige.   

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Fria nyckelord

  • ekologisk kompensering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Linda Lundmark är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren