Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Nyckelord

  • ekologisk kompensering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Linda Lundmark är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler