Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min forskning tittar jag på markanvändningspolicyn ekologisk/miljökompensation och dess utveckling globalt och i Sverige. Jag är intresserad av att spåra utvecklingen på nationell nivå, men även undersöka hur policyn i praktiken har anpassats till olika lokala kontext, främst i relation till miljörättvisa, och inkluderandet av kulturella och sociala aspekter. Jag utgår bland annat ifrån litteratur om policy transfer och social-ekologiska system.

Jag har en tidigare tvärvetenskaplig masterutbildning i miljövetenskap vid Linköpings Universitet. Innan jag påbörjade mina doktorandstudier så har jag arbetat som forskningsassistent där jag bland annat undersökte gräsrotsinitiativ för småskalig förnybar energiproduktion i Sverige.   

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Nyckelord

  • ekologisk kompensering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Linda Lundmark är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren