Inget foto av Linda Ternrud

Linda Ternrud

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Linda Ternrud är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap