Foto av Linnéa Bendrot

Linnéa Bendrot

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Linnéa Bendrot är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi