Personlig profil

Forskning

Currently investigating how nanoparticles produced using spark ablation are created, and more specifically, how their composition relates to the composition of the starting material.

Fria nyckelord

  • Nanotechnology
  • Solid state physics

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Linnéa Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren