Inget foto av Linnéa Polland

Linnéa Polland

Knuten till universitetet

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Infektionsmedicin
  • Klinisk laboratoriemedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Linnéa Polland är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren