Foto av Linn Alenius Wallin

Linn Alenius Wallin

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag ingår i projektet "Omsorgsgörande mellan generationer. En studie av relationer, engagemang och omsorg i vardagens familjeliv" (VR 2018-01053, tillsammans med Sara Eldén och Terese Anving). Projektet analyserar berättelser om omsorg mellan barnbarn, mor- och farföräldrar, och deras vuxna barn. Min forskning handlar om de icke-släktskapsburna relationerna, så kallade bonusrelationer och deras föränderligehet över tid.

Många barn växer upp i ombildade familjer, eller har föräldrar vars föräldrar har nya partners. Min avhandlingen undersöker former för omsorg och intimitet mellan en yngre "barnbarns-generation" och en äldre "far/mor-föräldrageneration" där relationen inte utgör ett biologiskt släktskap utan ett valt eller tilldelat. Specifikt kommer jag undersöka betydelsen av separationer och ombildade familjer för relationen mellan bonusbarnbarn och bonus-far/morföräldrar.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Linn Alenius Wallin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren