Foto av Linn Eriksson

Linn Eriksson

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag heter Linn Eriksson och är sedan hösten 2018 doktorandstudent vid Lunds Universitet på avdelningen för astronomi och teoretisk fysik. Ämnet som jag forskar inom är teoretisk planetformation. I min forskning använder jag datorsimuleringar för att studera interaktionen mellan en protoplanet och den omkringliggande protoplanetariska skivan, hur planeten växer och rör sig i skivan när den bildas, samt hur evolutionen ser ut för partiklar i skivan. Mycket resurser inom planetformation går åt att studera detaljerade multidimensionella simuleringar på små tidsskalor, det vi istället gör är att vi tar resultaten från sådana simuleringar och använder dem i en stor 1-dimensionell kod. På så vis kan vi studera hur de olika planetformations-processerna påverkar varandra globalt på en lång tidsskala. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Nyckelord

  • Astrophysics
  • planet formation, planetesimal formation, computer simulation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Linn Eriksson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren