Personlig profil

Forskning

Min forskning är inom området socioekonomisk hållbar utveckling. Jag undersöker drivkrafterna och konsekvenserna av arbetsintensiv industrialisering i Afrika söder om Sahara, med fokus Mauritius klädsektor sedan 1968 som fallstudie. Med blandade metoder är jag intresserad av den roll det har spelat i processen för strukturomvandling och utveckling, liksom dess inverkan arbetsrätt, makt och könsrelationer i landet.  sätt kopplar jag min forskning till målen för hållbar utveckling om jämställdhet och anständigt arbete och ekonomisk tillväxt. 
 
Förutom att vara doktorand vid Ekonomisk-historiska institutionen sedan januari 2020 är jag också en del av Lunds universitets tvärvetenskapliga forskarskola Agenda 2030. Mitt projekt handleds av docent Ellen Hillbom och professor Cristina Chaminade. Tidigare har jag gjort fältarbete i Etiopien om kvinnors anställning i den exportorienterade klädindustrin.

Undervisning

I am currently teaching an Undergraduate course on Sustainable Development (Hållbar utveckling: Debatt, teori, empiri) and a Master course on field work.

Yrkesarbete

In 2019, I oversaw and coordinated phase 2 of the Green Assets Wallet project, the first blockchain platform for validating green bonds and reporting on green impact. I am still involved as an Academic Affiliate of Stockholm Green Digital Finance, a not-for-profit that aims to accelerate investments to effectively deliver on the Sustainable Development Goals. Prior, I worked as a Sustainability Consultant for EY. Between 2015 and 2018, I held six-month internships at the UNDP in Ethiopia, Ministry for Foreign Affairs in Stockholm and the Embassy of Sweden in Rwanda.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Linn Ternsjö är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler