Foto av Linnea Arvidsson

Linnea Arvidsson

Knuten till universitetet, Resident Physician

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Fria nyckelord

  • Distal Radius Fractures

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Linnea Arvidsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren