Foto av Linnea Malmgren

Linnea Malmgren

PhD, Leg. läkare, Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Linnea Malmgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Earth and Planetary Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology