Inget foto av Linnea Thörnqvist

Linnea Thörnqvist

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Linnea Thörnqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap