Foto av Linnea Wegerstad

Linnea Wegerstad

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Linnea Wegerstad disputerade i straffrätt år 2015 med avhandlingen ”Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande”.

Linnea Wegerstads forskningsintresse är riktat mot juridik, kön och sexualitet i vid mening, med inriktning på straffrätt, sexualbrott och feministisk rättsteori. En röd tråd i hennes forskning är straffrättens roll i samhället och hur andra kunskapsområden än juridik kan inkluderas i rättsvetenskapen. I detta ligger även ett intresse för empiriska metoder i straffrättslig forskning.

För närvarande är Linnea Wegerstad engagerad i två forskningsprojekt:

  • ”The #metoo momentum and its aftermath: digital justice seeking and societal responses” tillsammans med Ulrika Andersson, Lena Karlsson och Clare McGlynn. Projektet pågår 2019-2021.
  • "Researchers' arguments and ethical boards decisions concerning children's participation in research about child abuse and neglect - right to participate, benefits and risks" tillsammans med Gisela Priebe och Sabine Schönfeld. Projektet pågår 2021-2023.

Linnea Wegerstad är koordinator för "Reimagining Police and Public Safety", en advanced study group vid Pufendorfinstitutet som pågår under 2021.

Undervisning

Linnea Wegerstad undervisar i straffrätt, straffprocessrätt och feministisk rättsteori. Hon är kursansvarig för fördjupningskurserna ”Sexualitet, samhällelig kontroll och straffrätt” samt ”Brottmålsprocessen – från förundersökning till dom” och handleder examensarbeten. 

Ska du skriva examensarbete i straff- eller straffprocessrätt och funderar över vad du vill skriva om? Ta gärna kontakt med Linnea för att diskutera vidare!

 

Yrkesarbete

Linnea Wegerstad har under åren 2015-2018 arbetat vid allmän domstol. Hon har varit tingsnotarie vid Lunds tingsrätt, hovrättsfiskal vid Hovrätten över Skåne och Blekinge, samt tingsfiskal vid Malmö tingsrätt. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Linnea Wegerstad är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler