Foto av Linus Zhang

Linus Zhang

Universitetslektor, Masterföreståndare Vattenresurshantering

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Personens namn: Linus Zhang     

Personens organisationstillhörighet: Lunds Universitet, avdelningen för teknisk vattenresurslära    

 

Utbildning

Akademisk utbildning (högskola/universitet)

Högskola/universitet               Utbildning                Tidsperiod                              Examen

Lunds Universitet 

Teknisk vattenresurslära

1983-03-1985-08    

Civilingenjör    

Lunds Universitet 

Teknisk vattenresurslära

1985-09-1991-05    

Teknisk doktor    

     

     

     

     

     

     

     

     


 

Anställningar

Arbetsgivare                           Befattning                               Tidsperiod                           Anställningens innehåll

Lunds universitet

Universitetslektor

2001-

Forskning, handledning, kursutveckling och undervisning inom vatten och sanitet

Lunds universitet

Forskarassistent

1994-09--2000-08 

Forskning, handledning, kursutveckling och undervisning inom vatten och sanitet

Högskolan i Halmstad

Lektor

1992-09--1994-08

Undervisning

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Uppdrag

Uppdragsgivare                      Roll                         Tidsperiod                            Uppdragets innehåll

Sida

Kursansvarig

1999-2001

Ansvarig för ämnesinnehållet i internationellt utbildningsprogram

Lanzhou City, Kina

Expert

2012-

Rådgivning i samarbetsprojekt

Hydrology Research

Gästredaktör

2015-

Gästredaktör för vetenskaplig tidsskrift

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Erfarenhet av ledarskap (max 500 tecken rekommenderas)

 • Projektledare för flera forskningsprojekt sedan 2002, tre av dem finansierade av EU.
 • Handledning av doktorander och examensarbeten sedan 1998.
 • Kursansvarig och koordinator 1999-2001 för Sidas internationella utbildningsprogram inom vattenresurser.
 • Flera uppdrag i Kina inom stadsutveckling och vattenresurshantering.

 

Erfarenhet av arbete inom utvecklingsfrågor och/eller arbete i utvecklingsländer (max 500 tecken rekommenderas)

 • Projekt- och fältarbete i Kina, Vietnam inom olika projekt, bl.a. finansierade av EU.
 • Samarbete med doktorander och forskare från Iran, Thailand, Tunisien, Jordanien, Indien m.fl.

 

Utbildning inom pedagogik (max 500 tecken rekommenderas)

 • Pedagogiska kurser inom Lunds Universitet:
 • Docentkurs, 2 veckor 2001
 • Högskolepedagogisk kurs, 2 veckor 1993

 

Erfarenhet av arbete som föreläsare/lärare/handledare/moderator (max 500 tecken rekommenderas)

 • Föreläsare/kursansvarig för flera kurser inom civilingenjörsutbildningarna för väg- och vattenbyggnad samt ekosystemteknik samt den internationella Mastersutbildningen i vattenresurshantering.
 • Handledare till två doktorander (en som huvudhandledare, en som biträdande handledare).
 • Handledare till ett tiotal examensarbetare inom civilingenjörsutbildningen och Mastersutbildningen i vattenresurshantering.
 • Gästföreläsare på andra lärosäte inom vattenfrågor.
 • Granskare åt ett tiotal internationella tidskrifter.              

 

Erfarenhet från arbete, samt kunnande inom ämnesområdet vatten och sanitet. (max 500 tecken rekommenderas)

 • Har arbetat med vattenbehandling och IWRM i olika funktioner sedan 1980-talet.
 • Forskning och undervisning inom vattenområdet sedan 1992.
 • Författare av mer än 50 artiklar publicerade i internationella tidskrifter, nationella tidskrifter, rapporter, bokkapitel och konferensbidrag.
 • Har jobbat som ämnesexpert och särskilt rådgivare på de senast tre åren i Lanzhou New Area, en ny stadsutveckling av nationell status i Kina.
 • Har jobbat som vatten- och resurs expert på LUs internationell masters program Sustainable Urban Design, där praktisk vatten och sanitetsproblem på utvalda platser integreras och bearbetas i hållbar stadsutvecklingsarbetet ute i fält i form av workshop.

 

Övriga kunskaper/erfarenheter (max 1000 tecken rekommenderas)

 • Ledamot i Board av Nordisk Hydrologisk Förening
 • Guest Editor Special Issue internationella tidskrift Hydrology Research

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier
 • Samhällsbyggnadsteknik
 • Havs- och vattendragsteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Linus Zhang är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren