Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen sträcker sig från biblioteks- och informationsstudier till medicinsk humaniora. Jag disputerade i Informationsstudier vid Köpenhamns universitet 2019 med avhandlingen Att skapa självstyrande individer; effektivitet och motrörelser. Styrningsrationaltiet och icke-rationalitet i bibliotek med obemannade öppettider. Nu intresserar jag mig för hur biblioteket materiellt och diskursivt konstrueras som en trygg och säker plats som främjar tillit, men också hur folkbibliotek kan rymma multipla offentligheter. Dessutom forskar jag inom medicinsk humaniora med fokus på förståelsen av kroppslig information. Mer specifikt undersöker jag hur kroppslig information, från sinnena, och kroppslig information, som tillgås via teknologiska verktyg, tolkas, förstås och omsätts i handling.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lisa Engström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren